* *
,

<<
19 2018

Denis Kuzelj (Slovenia)

: | | | | | |
: | | | | |
  >>
 
*
 

 

,
,,
  14. SANA DAUR DON
26.02.17
.., . .
.BAGURI DAUR DON UKU.0245977
.GAYA DAUR DON UKU.0236651
..

 

,
- 2,
13. LANA MON-KASTRO
20.03.17
.,.
.KAY MON-KASTRO
.JAZIRA MON-KASTRO
.

 

,
- 3,
15. 
27.07.17
.., . г
. II RKF4132226
. RKF4192633
..

 

<<

: | | | | | |
: | | | | |
  >>

 

 
 
.