<<
28 2019 , (), FCI Andras Vinnai ()
: | | |
: | | | | | |
: * >>
*

 

,

- 1,
2. GIREY DAUR DON
19.01.2019
SHATALOVA TETIANA, ZHEREVA, KYIV reg., UKRAINE
Sire. BAGURI DAUR DON, UKU.0245977, SHATALOVA TETIANA
Dam. GAYA DAUR DON, UKU.0236651, SHATALOVA TETIANA
 

 

 

 
                 
* &
- - -